Bergen kommune

Bergen1

Bergen3

ARKIVPLAN FOR BERGEN KOMMUNE

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all arkivhåndtering i kommunen. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal sikre at Bergen kommunes arkivansvar etter arkivlovens § 6 blir ivaretatt:

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

I Bergen kommune er arkivansvaret delegert fra byrådet til byarkivaren. Ansvaret for rutiner knyttet til dagligarkivet i kommunen og for utarbeiding og vedlikehold av arkivplan, er subdelegert til fagsjef for moderne arkiv. Bergen byarkiv oppfordrer herved alle kommunens ansatte om å lese nøye og følge retningslinjene i arkivplanen. Arkivplanen er det sentrale styringsverktøyet for alt arkivarbeid i Bergen kommune, og er bindende for alle ledere, saksbehandlere og arkivpersonale.

Arkivplanen vedlikeholdes fortløpende.

27. august 2009

Karin Gjelsten

Fagsjef for moderne arkiv