Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Reglement

Bergen Byarkiv ble etablert i 1979 og har vært delegert Bergen kommunes arkivmyndighet siden 1986. Dette er bl.a. stadfestet i byrådsvedtak i sak 1202-02 og 1272-02. I førstnevnte sak er kompetanse- og myndighetsfeltet definert til ”Lov om arkiv (arkivloven) av 04.12.92 med tilhørende forskrifter, og sentrale og lokale retningslinjer”.

Arkivsaker som går ut av bruk i den daglige forvaltningen i kommunens administrasjoner, institusjoner og bedrifter skal avleveres til Bergen Byarkiv. Det gjelder også arkivene til kommunale arkivskapere som opphører med sin virksomhet. Det er utarbeidet egne reglement for avlevering av papirbasert og elektronisk arkivmateriale til Bergen byarkiv

Bergen byarkiv vil gi veiledning til de som ønsker å avlevere sine arkiver. Ved avlevering vil arkivet bli registrert hos oss slik at man lett kan finne frem ønsket arkivmateriale. Arkivet vil bli plassert i Bergen byarkivs magasiner.

Laster...