Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Bergen kommune er fra 01.01.2012 ett arkivorgan med èn felles arkivtjeneste etter arkivloven, jfr vedtak i Byrådet den 15.12.11 sak 1543-11.

Byarkivarens fullmakter er beskrevet i fullmaktsbrev, datert 23. mars 2018 [lenke].

Til byarkivarens ansvar ligger også internkontroll for arkivdrift i Bergen kommune.

Lenke til internkontroll i Bergen kommune her

Ansvaret for utarbeiding, opplæring og oppfølging av arkivdanningsrutiner er delegert fra byarkivaren til fagsjef for moderne arkiv.

Sentralarkivet

Bergen byarkiv, Avdeling sentralarkivet, er felles arkivtjeneste i Bergen kommune fra 01.01.2005. Sentralarkivet har daglig arkivansvar for alle byrådsavdelingene, Bystyrets kontor samt de fleste enheter seksjoner/kontor, etater/fagavdelinger og flere resultatenheter under byrådsavdelingene. Dette innebærer ansvar for manuell og elektronisk poståpning/mottak, journalføring og fordeling, kvalitetssikring og arkivering av dokumenter og saker.

Desentralisert arkivansvar

Noen virksomheter har eget arkivansvar. Disse er:

  • Kemneren
  • Vann og avløp
  • Etat for bygg og eiendom
  • Etat for utbygging
  • Fengselshelsetjenesten
  • Helsevernetaten
  • Kontor for skjenkesaker

 Lokalt arkivansvar – må oppdateres også med fagsystem

Laster...