Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Bergen kommune er fra 01.01.2012 ett arkivorgan med èn felles arkivtjeneste etter arkivloven, jfr vedtak i Byrådet den 15.12.11 sak 1543-11.

I Bergen kommune utøves arkivmyndigheten av byarkivaren på vegne av byrådet. Dette bekreftes gjennom det samme vedtaket. Ansvaret for utarbeiding, opplæring og oppfølging av arkivdanningsrutiner er delegert fra byarkivaren til fagsjef for moderne arkiv.

Sentralarkivet

Bergen byarkiv, Avdeling sentralarkivet er felles arkivtjeneste i Bergen kommune fra 01.01.2005. Sentralarkivet har daglig arkivansvar for alle byrådsavdelingene, Bystyrets kontor samt de fleste enheter seksjoner/kontor, etater/fagavdelinger og flere resultatenheter under byrådsavdelingene. Dette innebærer ansvar for manuell og elektronisk poståpning/mottak, journalføring og fordeling, kvalitetssikring og arkivering av dokumenter og saker.

Desentralisert arkivansvar

Noen virksomheter har eget arkivansvar. Disse er:

  • Kemneren
  • Vann og avløp
  • Overformynderiet (overføres til Fylkesmann fra 01.07.2013)
  • Etat for eiendom
  • Etat for utbygging
  • Bergen legevakt
  • Fengselshelsetjenesten
  • Gjeldsrådgivertjenesten
  • Helsevernetaten
Laster...